Firma

Nasze Biuro Projektowe powstało w 2002 roku. Swoją działalność opieramy na sporządzaniu kompleksowych dokumentacji w branży konstrukcyjno-budowlanej, łącznie z ekspertyzami. Od 2010 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o dokumentacje wielobranżowe (obejmujące branże architektoniczne oraz instalacyjne). Dotyczą one zwłaszcza zadań polegających na: rozbudowach, przebudowie, modernizacji i adaptacji. W przypadkach tych branża konstrukcyjna jest najistotniejsza. Daje to możliwość najtrafniejszego wykonania zadania projektowego i uzyskania największych oszczędności finansowych. Wykonujemy opracowania  projektowe we wszystkich stadiach, począwszy od koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych, a kończąc na nadzorach autorskich  i dokumentacji powykonawczej.